Hyvinvoiva opiskelija

Hyvinvoiva opiskelija -ohjaajakoulutus


Koulutuksessa tutustutaan “Hyvinvoiva opiskelija” -moduulin (1op) sisältöön ja ohjaamiseen. 
Käytännön harjoitusten kautta osallistuja saa valmiuden moduulin ohjaamiseen ja soveltamiseen. 

"Hyvinvoiva opiskelija" -moduuli toimii itsenäisenä 1 op opintokokonaisuutena tai se voidaan liittää muihin lukion moduuleihin. Moduuli toimii osana lukion aloittavien opiskelijoiden erilaisia perehdyttäviä kursseja, se voidaan liittää osaksi ryhmänohjausta tai esim. terveystiedon, liikunnan, psykologian tai opinto-ohjauksen opintoja. 

Koulutuksen teemoja ja harjoituksia voi myös käyttää yksittäin eri oppiaineiden oppitunneilla.

Tavoitteena on, että osallistuja...

  • tunnistaa ja vahvistaa terveyttä ja toimintakykyä edistäviä elintapoja 
  • kehittää vuorovaikutusosaamistaan tunnistamalla, käsittelemällä ja säätelemällä tunteitaan ja oppii kuuntelemaan ja kunnioittamaan toisten tunteita   
  • syventää kykyään käsitellä ristiriitoja ja konflikteja rakentavasti ja myös sovittelun keinoin  
  • tunnistaa omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia osa-alueita  saa valmiuksia harjoitusten ja moduulin ohjaamiseen opiskelijoille

Hyvinvoiva opiskelija -moduuli (1 op)

Hyvinvoiva opiskelija –moduuli on mahdollista toteuttaa erillisenä kokonaisuutena. 

Sen voi liittää luontevasti myös osaksi esim. lukio-opintoihin orientoivaa opintojaksoa, ryhmänohjausta tai psykologian, terveystiedon ja liikunnan opintoja. 

Opintojakson tarkempaan kuvaukseen ja painopisteisiin vaikuttaa mihin muihin oppiaineisiin moduuli liitetään. Moduuli linkittyy muun muassa laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin (vuorovaikutusosaaminen ja hyvinvointiosaaminen).

Tavoitteena on, että osallistuja...

  • tunnistaa ja vahvistaa terveyttä ja toimintakykyä edistäviä elintapoja   
  • kehittää vuorovaikutusosaamistaan tunnistamalla, käsittelemällä ja säätelemällä tunteitaan ja oppii kuuntelemaan ja kunnioittamaan toisten tunteita   
  • syventää kykyään käsitellä ristiriitoja ja konflikteja rakentavasti ja myös sovittelun keinoin 

Keskeiset sisällöt:

  • Hyvinvointiin vaikuttavat fyysiset tekijät (ravinto, liikkuminen ja uni)  
  • Digihyvinvointi  
  • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet: hyvinvointiosaaminen ja vuorovaikutusosaaminen
Kouluttajana on pitkän linjan psykologian lukio-opettaja, apulaisrehtori, kouluttaja ja työnohjaaja Sari Autio. Koulutuksen kesto on 6h ja voidaan tarvittaessa jakaa kahteen kokoontumiskertaan.

Ota yhteyttä ja sovitaan yhdessä koulutuksesta tarkemmin. 
2019 Kasvutila Oy                                                                                  Emme käytä verkkosivuillamme evästeitä