Laaja-alainen osaaminen lukiossa

Laaja-alainen osaaminen lukiossa -koulutus

LOPS2021 nostaa keskiöön oppiainerajat ylittävän ja lukiokoulutusta eheyttävän laaja-alaisen osaamisen. 

Osa-alueet ovat 
  • hyvinvointiosaaminen 
  • vuorovaikutusosaaminen 
  • monitieteinen ja luova osaaminen 
  • yhteiskunnallinen osaaminen 
  • eettisyys ja ympäristöosaaminen
  • globaali- ja kulttuuriosaaminen. 
Laaja-alaisen osaamisen tarkoituksena on tukea lukiolaisen kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi. 
(OPH;  http://kasvutila.fi/1_7_laaja-alainen-osaaminen-lukiossa.html )

Tietojen hallinnan rinnalle nousevat nyt myös monipuolinen osaaminen ja taidot. Koulutuksessamme laaja-alaisen osaamisen osa-alueita lähestytään monipuolisin ja yhteisöllisin menetelmin, jolloin osallistuja saa mukaansa käytännöllisiä välineitä osa-alueiden käsittelemiseen ja työstämiseen myös opiskelijoiden kanssa. 

Tavoitteena on, että osallistuja...


  • löytää luontevia yhtymäkohtia oman oppiaineensa ja laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden välillä 
  • soveltaa oman tiedon- ja tieteenalansa osaamistaan opiskelijan laaja-alaisen osaamisen tunnistamisessa ja ohjaamisessa 
  • suunnittelee yhdessä toisten opettajien kanssa sekä oppiainekohtaisia että oppiaineita yhdistäviä opintoja, joissa täydennetään ja konkretisoidaan paikallista opetussuunnitelmaa 
  • suhteuttaa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita koko lukion toimintakulttuuriin ja sen kehittämiseen 
Kouluttajana on pitkän linjan lukio-opettaja, apulaisrehtori, kouluttaja ja työnohjaaja Sari Autio. 

Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeisiin (3-6 tuntia). 

Ota yhteyttä ja sovitaan yhdessä työyhteisöänne palveleva koulutus.


2019 Kasvutila Oy                                                                                  Emme käytä verkkosivuillamme evästeitä