Opiskelijan tukena ja ohjaajana hyvinvoiva työyhteisö

Opiskelijan tukena ja ohjaajana hyvinvoiva työyhteisö -koulutus


Lukiossa opiskelijalle annettavan toimivan ja monipuolisen ohjauksen ja tuen pohjana on hyvinvoiva työyhteisö. Koulutuksessa painopiste on ryhmänohjaajan ja aineenopettajan keinoissa tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja tunnistaa erityistä tukea tarvitsevia.  

Koulutuksen teemoja lähestytään monipuolisin ja yhteisöllisin menetelmin, jolloin osallistuja saa käytännöllisiä välineitä teemojen käsittelemiseen ja työstämiseen opiskelijoiden kanssa. Samalla analysoidaan ja suunnitellaan kuinka ohjaukseen ja tukeen liittyvät tavat ja käytänteet huomioidaan lukion toimintakulttuurissa.

Tavoitteena on, että osallistuja tunnistaa...

  • erilaisten opiskelijoiden lähtökohtia, vahvuuksia ja tuen tarpeita  
  • soveltaa monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä opiskelijan tukemisessa ja ohjaamisessa  
  • analysoi omaan jaksamiseensa ja palautumiseen vaikuttavia tekijöitä  
  • arvioi ja suunnittelee yhdessä toisten opettajien kanssa opiskelijoiden hyvinvointia vahvistavia lukion toimintakulttuurin käytänteitä
Kouluttajana on pitkän linjan lukio-opettaja, apulaisrehtori, kouluttaja ja työnohjaaja Sari Autio. 

Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeisiin (3-6 tuntia). 

Ota yhteyttä ja sovitaan yhdessä työyhteisöänne palveleva koulutus.
2019 Kasvutila Oy                                                                                  Emme käytä verkkosivuillamme evästeitä